چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398 18 شعبان 1440 24 آوریل 2019

اسکو
اسکو
آخرین اخبار

معرفی شهرستان اسکو

فراخوان و اطلاعیه ها

«تربیت اجتماعی» وجهی مهم از وظایف نظام آموزشی کشور است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

پیشرفت هر جامعه ای در گروی پاسداشت سرمایه های معنوی آن است

کاهش چشمگیر سوانح در شهر سهند پس از اجرای پروژه جامعه ایمن و مروج سلامت سهند / پیشبرد پروژه در گروی همکاری تنگاتنگ دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی

با دستگاه هایی که نسبت به اجرای به موقع مصوبات شورای ترافیک اقدام نکنند برخورد جدی و قانونی خواهد شد