پرتال استانداری آذربایجان شرقی
دوشنبه 4 مرداد 1400
En

اسکو
اسکو

معرفی شهرستان آرشیو

شهرستان اسكو یكی از نزدیكترین شهرستانهای استان آذربایجان شرقی به مركز استان (شهرستان تبریز) می باشد كه حدود سی كیلومتر از مركز استان فاصله دارد این شهرستان با وسعت 9/1170 كیلومترمربع 67/2 درصد مساحت استان را دارا است و از شمال به شهرستانهای بستان آباد و از مغرب به دریاچه ارومیه محدود است. شهرستان اسكو منطقه ای ییلاقی با تپه ماهورهایی از بقایای آتشفشانهای سهند در دورانهای پیشین می باشد كنارهای دریاچه ارومیه در غرب مسطح و جلگه ای و هرقدر از غرب به شرق پیش رویم ارتفاع زمین بیشتر شده تا به قله های سهند كه پیوسته پوشیده از برف می باشد می رسیم. بنابراین اسكو به مناسبت واقع شدن در مسیر كوهپایه های سهند و برودت آن از یكطرف و بخارات و رطوبت دریاچه ارومیه از سوی دیگر دارای یكنوع آب و هوای ملایم و مرطوب می باشد.

ادامه